HARMONOGRAM BADANIA PREDYSPOZYCJI ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH NA ZAJĘCIA STAŁE 2022/2023

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Harmonogram oraz zasady badania predyspozycji zainteresowań i uzdolnień kierunkowych nowych kandydatów na zajęcia stałe w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie na rok 2022/2023.

UWAGA!

Bardzo prosimy o sprawdzenie Państwa adresów e-mail, wysłaliśmy zaproszenia dla kandydatów na badania predyspozycji i uzdolnień kierunkowych, które odbędą się w dniach:

4.06 i 7.06.2022 – wzornictwo, rękodzieło, zaj.naukowe, programowanie, j.angielski

09.06.2022 – plastyka

10.06.2022 – wokal

11.06.2022 – zajęcia teatralne, warsztaty z kamerą

13.06.2022 – gitara

Prosimy dodatkowo o sprawdzenie skrzynki ze spamem.

Harmonogram do pobrania:

Zasady i terminy badania predyspozycji zainteresowań i uzdolnień kierunkowych nowych kandydatów:

Lp.Nazwa zajęć/ instruktorTerminGodzinaElementy testu predyspozycji
1.Gitara p. Magdalena Buczek

13.06 poniedziałek15.06 środa
od 18:00 do 19:00
od 18:00 do 19:00
Forma spotkania indywidualnego (1 na 1) instruktora i kandydata.
– rozmowa o doświadczeniach muzycznych (zarówno wokalnych jak i instrumentalnych) i zainteresowaniach,
– badanie słuchu muzycznego (zadania typu: który dźwięk jest wyższy, ile słyszysz dźwięków),
– badanie pamięci muzycznej (powtarzanie rytmów i melodii),
– jeśli kandydat już trochę się uczył grać, to prezentacja umiejętności.
2.Wokal p. Magdalena Buczek4.06 sobota
11.06 sobota


10.06 piątek
od 10 do ostatniego kandydata


od 15:00-17.00
Forma spotkania indywidualnego (1 na 1) instruktora i kandydata.
– rozmowa o doświadczeniach muzycznych (zarówno wokalnych jak i instrumentalnych) i zainteresowaniach,
– zaśpiewanie fragmentu dowolnej piosenki, – badanie słuchu muzycznego (zadania typu: który dźwięk jest wyższy, ile słyszysz dźwięków),
– badanie pamięci muzycznej (powtarzanie rytmów i melodii),
– sprawdzenie skali głosu i dykcji.
3.Zajęcia teatralne p. Agnieszka Sitek11.06 sobotaOd 10.00
– Zabawa w Teatr 
– Mucha Nie Siada
Marzenie Ściętej Głowy
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie obserwacji uczestników podczas krótkich zajęć zespołowych.  

Badanie ma na celu sprawdzenie poziomu umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej oraz stopnia zaangażowania w proponowane podczas zajęć aktywności.
 
W zależności od ilości zgłoszeń badanie zostanie przeprowadzone w grupach kilku lub kilkunastoosobowych.

Będzie poprzedzone krótką informacją dla rodziców o jego przebiegu oraz o wymogach dotyczących udziału w zajęciach w nowym roku szkolnym.  
4.Warsztaty z kamerą p. Agnieszka Sitek11.06 sobotaOd godz. 10.00 będą badane predyspozycje kandydatów do trzech grup wiekowych zajęć teatralnych oraz do jednej grupy wiekowej warsztatów z kamerą.Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie obserwacji uczestników podczas krótkich zajęć zespołowych.  

Badanie ma na celu sprawdzenie poziomu umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej oraz stopnia zaangażowania w proponowane podczas zajęć aktywności.  

W zależności od ilości zgłoszeń badanie zostanie przeprowadzone w grupach kilku lub kilkunastoosobowych.

Będzie poprzedzone krótką informacją dla rodziców o jego przebiegu oraz o wymogach dotyczących udziału w zajęciach w nowym roku szkolnym.  
5.Język angielski p. Sebastian Bieniek7.06 wtorek  16.30 – 17.00
2 grupy
Gr I-podstawowa
Gr II- zaawansowana  
7-14 lat
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie 30 minutowego testu kompetencji.  

Badanie obejmuje:
– umiejętność poprawnego czytania prostego tekstu.
– powtarzanie wyrazów i prostych zdań.
– umiejętność tworzenia bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru.
– nazywanie elementów na obrazkach. – reagowanie na proste polecenia.
– znajomość codziennych zwrotów.
– rozumienie ogólnego sensu prostych wypowiedzi pisemnych.
– pisanie pojedynczych wyrazów i prostych zdań.
– śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
– umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
– rozumienie ze słuchu (wybranie określonych elementów ze zbioru).
– stosowanie technik języka mówionego, adekwatnych do sytuacji .
6.Programowanie p. Sebastian Bieniek7.06 wtorek  17.40
3 grupy:  
Gr I -podstawowa do 18.00  

Gr II – średniozaawansowana do 18.10
Gr III – zaawansowana do 18.15
7-14 lat
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie obserwacji uczestników podczas krótkich zajęć z komputerem.

Badanie obejmuje:  
Gr I – Test predyspozycji max 20 min  
– podstawowe polecenia (duszek, opisanie bloczków i ich znaczenia).
– wyjaśnienie do czego służą poszczególne polecenia.
– uruchomienie i zbudowanie prostego programu wg. instrukcji.  

Gr II – 2 zadania do wykonania samodzielnie do  wyboru – max 30 min.  
– podstawowe polecenia
– test (5 min). – wyjaśnienie do czego służą poszczególne polecenia.
– zbudowanie programu wg. wymagań w zadaniu.  

Gr III – 2 zadania do wykonania w dwóch językach programowania do wyboru (Scratch, Python). Każdy uczestnik wybiera zadanie. Plus jedno proste zadanie z języka Python.  
– podstawowe polecenia – krótki test.
– wyjaśnienie do czego służą poszczególne polecenia.
– uruchomienie i zbudowanie programu wg. wymagań w zadaniu.  
7.Plastyka p. Alina Dorada Krawczyk9. 06 czwartekod 16.00 Spotkanie indywidualne (1 na 1) instruktora z kandydatem. (kandydat do 14 lat przychodzi na spotkanie z rodzicem lub opiekunem prawnym).  

– Rozmowa z kandydatem ( oraz ew. rodzicem) dotycząca motywacji, zaangażowania w osobistą twórczość, powodów i celów uczestnictwa w zajęciach
– Prezentacja dowolnych, wykonanych samodzielnie prac plastycznych z ostatnich dwóch lat.
– Przedstawienie historii działalności lub zabawy w dziedzinie sztuk plastycznych  (min. udział w konkursach).
– Badanie ewentualnych preferencji stylu, techniki lub dziedziny itp.
– W niektórych przypadkach wykonanie małej pracy ołówkiem (materiały zapewnione w MDK na miejscu).
8.Rękodzieło p. Anna Baćmaga4.06 sobota10.00 -10.45Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie obserwacji uczestników podczas krótkich zajęć zespołowych trwających 45 minut.  

Badanie obejmie:
– przedstawienie umiejętności manualnych o charakterze plastyczno-technicznym.

– wykonywanie zadań, które będą wymagały jedynie przedstawienia koncepcji artystycznej w formie ustnej.

– krótka rozmowa indywidualna z kandydatem, w celu zapoznania się z jego zainteresowaniami ogólnymi, a także oceny poziomu zainteresowań artystycznych oraz kultury języka.   
9.Wzornictwo p. Anna Baćmaga4.06 sobota11.00 – 11.45Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie obserwacji uczestników podczas krótkich zajęć zespołowych trwających 45 minut.  

Badanie obejmie:
– przedstawienie umiejętności manualnych o charakterze plastyczno-technicznym.

– wykonywanie zadań, które będą wymagały jedynie przedstawienia koncepcji artystycznej w formie ustnej.

– krótka rozmowa indywidualna z kandydatem, w celu zapoznania się z jego zainteresowaniami ogólnymi, a także oceny poziomu zainteresowań artystycznych oraz kultury języka.   
10.Zajęcia naukowe p. Agnieszka Gontarz4.06 sobota10.00 – 10.40 grupa
Ziemia 7-8 lat  


11.00 – 11.40 grupa
Powietrze 9-10 lat  

12.00 – 12.40 grupa
Woda 11-12 lat

13.00 – 13.40 grupa Ogień 13-15 lat
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie obserwacji uczestników podczas krótkich zajęć zespołowych o tematyce przyrodniczej. W czasie spotkania kandydaci wykonają zadania i doświadczenia.  

Badanie obejmie:
– umiejętności wynikające z kultury osobistej i  dojrzałości szkolnej,
– poziom wiedzy dydaktycznej,
– ustalenie gotowości do pracy w grupie,
– budowania relacji z innymi uczestnikami, – umiejętność koncentracji uwagi i zorientowania na cel zajęć.

Podczas spotkania odbędzie się krótka indywidualna rozmowa z kandydatem. Będziemy rozmawiać o zainteresowaniach naukowych kandydata, prowadzonych przez niego doświadczeniach, ewentualnych udziałach w konkursach przyrodniczych, matematycznych.

Jeśli kandydat prowadzi zielnik lub dzienniczek badań, ewentualnie rozwiązuje zadania, lub w jakikolwiek inny sposób może zaprezentować swoje zainteresowania naukowe proszony jest o przyniesienie i prezentację takiego „portfolio”.  
Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content