OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice! Informuję, że następuje wydłużenie czasu składania dokumentów potwierdzających uczestnictwo dzieci w zajęciach stałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie. Ma to związek z faktem, iż ostatni dzień składania dokumentów upływa w niedzielę, czyli dzień wolny od pracy. Wobec powyższego dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki do dnia 6 września br., do godziny […]