REKRUTACJA – NOWE ZAJĘCIA, NOWI UCZESTNICY

27 maja – 9 czerwca 2020 r.   –  wypełnienie formularza w formie elektronicznej Zgodnie z art. 144. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze […]