ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PT. „HORYZONTY MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” – I EDYCJA

Oceny  prac konkursowych dokonało  Jury w składzie: Iwona Sroczyńska– absolwentka wydziału grafiki artystycznej  Europejskiego Wydziału Sztuk AFiB Vistula Iwona Skwarna – absolwentka  wydziału malarstwa  i rysunku ASP w Łodzi  Anna Luiza Juśkiewicz – absolwenta wydziału malarstwa ASP w Warszawie Po dokonaniu oceny 51 prac, które wpłynęły na konkurs, jury  postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia  zgodnie […]