Zajęcia w MDK – rekrutacja uzupełniająca 3-13 września 2018 r.

Zgodnie z art. 144. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczby wolnych miejsc na […]