Poznaj „Dziadka do orzechów” – koncert edukacyjny 5+

Kayo Nishimizu opowie bajkę „Dziadek do orzechów” ErnstaTheodora Amadeusza Hoffmana. Prezentacji będzie towarzyszyć muzyka Piotra Czajkowskiego w wykonaniu pianistki. Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego Bezpłatne bilety do pobrania od 11 maja, godz. 12:00 na www.mdkpruszkow.evenea.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 r. Zgodnie z art. 144. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu. […]

Powiatowe Lato

    ZASADY REKRUTACJI Rekrutacją na zajęcia „POWIATOWE LATO” zajmuje się Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez dyrektorkę Młodzieżowego Domu Kultury. „POWIATOWE LATO” to półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 13 roku życia zamieszkujących powiat pruszkowski, które odbywają się w następujących terminach: Turnus I    25.06 – 29.06, Turnus II   02.07 – 06.07, Turnus III  […]