Języki

Język angielski

Zajęcia dla dzieci od 5 roku życia i młodzieży (przygotowanie do matury, dla studentów przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych).

Grupy dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania.

Zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu.

Czas trwania zajęć 45 min.

Język rosyjski

Zajęcia dla dzieci od 8 roku życia i młodzieży (przygotowanie do matury). Grupy dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania.

Zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu.

Czas trwania zajęć 90 min.

 

Język polski "Na start"

Zajęcia dla dzieci od 10 roku życia, które chcących wzbogacić swoje słownictwo, sprawniej pisać teksty.

Zajęcia prowadzone 1 w tygodniu.

Czas trwania zajęć 90 min.

Język polski "Twórcze pisanie"

Zajęcia dla dzieci od 10 roku życia uzdolnionych humanistycznie. Mini szkoła reportażu.

Zajęcia prowadzone 2 w tygodniu.

Czas trwania zajęć 90 min.

Logorytmika gr. I

Zajęcia dla dzieci 3-4 l. Logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Głównym celem zajęć jest korygowanie wad mowy i słuchu.  

Zajęcia prowadzone 2 w tygodniu.

Czas trwania zajęć 45 min. 

Logorytmika gr. II

Zajęcia dla dzieci 5-6 l. Logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Głównym celem zajęć jest korygowanie wad mowy i słuchu.  

Zajęcia prowadzone 2 w tygodniu.

Czas trwania zajęć 45 min.