Akademia Malucha

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia dla dzieci 1,5 r. – 3 l.  Propozycja dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem. Celem zajęć jest eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej. Wspólne zabawy adaptacyjne pozwolą na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. Zajęcia mają również na celu usamodzielnienie dziecka, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Czas trwania zajęć 90 min.

W okresie od września do grudnia w zajęciach uczestniczą również opiekunowie. Od stycznia do czerwca opiekunowie opuszczają salę zajęć.

Fiu Fiu – zajęcia gordonowskie gr. I

Zajęcia dla dzieci od 4 miesiąca życia do 1,5 r. Rodzice biorą czynny udział w zajęciach.

Metoda E.E. Gordona polega na kształtowaniu wrodzonych predyspozycji muzycznych dziecka. Główną rolę na proces budowania zdolności muzycznych odgrywa środowisko dziecko.  Dziecko, aby wypowiadać się swobodnie muzycznie musi opanować zasób słownictwa muzycznego, czyli nauczyć się wydobywania dzwięków, opanować motywy, frazy muzyczne. Według E.E. Gordona zdolności muzyczne kształtują się do 9 roku życia, a potem się stabilizują.
 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania 45 min.

Fiu Fiu – zajęcia gordonowskie gr. II

Zajęcia dla dzieci od 1,5 r. – 3 l. Rodzice biorą czynny udział w zajęciach.

Metoda E.E. Gordona polega na kształtowaniu wrodzonych predyspozycji muzycznych dziecka. Główną rolę na proces budowania zdolności muzycznych odgrywa środowisko dziecko.  Dziecko, aby wypowiadać się swobodnie muzycznie musi opanować zasób słownictwa muzycznego, czyli nauczyć się wydobywania dzwięków, opanować motywy, frazy muzyczne. Według E.E. Gordona zdolności muzyczne kształtują się do 9 roku życia, a potem się stabilizują.
 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania 45 min.