O nas

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie jest placówką wychowania pozaszkolnego z ponad  70-letnią tradycją. W 1945 r. funkcjonował jako Dom Kultury i Młodzieży.             

1 września 1974 r. został przekształcony w Młodzieżowy Dom Kultury.   Wszystkie zajęcia, w MDK są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów. Pozwalają rozwijać zainteresowania i talenty, umiejętności, wrażliwość artystyczną młodych ludzi, są także doskonałą formą zagospodarowania wolnego od szkoły czasu w bezpiecznym miejscu i ciepłej atmosferze.

STATUT MDK

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ

REGULAMIN RADY RODZICÓW